Korzyści

Przyjmowanie zamówień

Konfigurator umożliwia Twojemu klientowi przygotowanie projektu. Twój klient ma możliwość wyboru systemu, wymiarów zabudowy, ilości drzwi, a na wyliczonych drzwiach może dodawać i układać łączniki i modyfikować wypełniania.

Generowanie rozkroju

Na podstawie przygotowanego - przez Twojego klienta - projektu, konfigurator wylicza formatki, profile i inne akcesoria. W wyniku otrzymujesz dokument z listą składowych dla całej fasady i do poszczególnych drzwi.

Generowanie wyceny

Na podstawie przygotowanego projektu, konfigurator wylicza wycenę podczas składania zamówienia. Cena obliczana jest zawsze o oparciu o te same - indywidualne dla Ciebie - parametry. Może być zależna od systemu, wymiarów drzwi, wypełnień czy koloru profilów.

Zarządzanie zamówieniami

Zawsze aktualny status zamówienia dostępny jest dla Twojego klienta w konfiguratorze. Dodatkowo każda Twoja zmiana statusu zamówienia generować może wiadomość e-mail lub SMS do Twojego klienta.